• 30/03/2021

  Địa giới hành chính xã Xuân Nha

  Có 5 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 42,9%, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 0,09%, dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 0,09%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 1,32%, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 55,6%.

 • 30/03/2021

  Địa giới hành chính xã Vân Hồ

  Có 5 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm 0,48%, dân tộc Mông chiếm 57% dân tộc Kinh chiếm 14,8%, dân tộc Dao chiếm 13,4% dân tộc Mường chiếm 14,35%.

 • 30/03/2021

  Địa giới hành chính xã Tân Xuân

  Có 5 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 43,7%, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 42,81%, dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 0,09%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 1,9%, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 11,5%.

 • 30/03/2021

  Địa giới hành chính xã Lóng Luông

  Có 5 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 3,1%, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 76,26%, dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 8,8%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 11,7%, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 0,14%.

 • 30/03/2021

  Địa giới hành chính xã Chiềng Yên

  Có 5 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 48,228%, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 0,102%, dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 28,14%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 6,24%, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 17,29%.

 • 30/03/2021

  Địa giới hành chính xã Chiềng Khoa

  Có 4 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ89,21%, dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 0,31%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 9,69%, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 0,79%.

 • 30/03/2021

  Địa giới hành chính xã Mường Men

  Có 3 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 98,87%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 0,91%, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 0,22%.

 • 30/03/2021

  Địa giới hành chính xã Tô Múa

  Có 5 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 71,88%, dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 2,98%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 24,56%, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 0,58%.

 • 30/03/2021

  Địa giới hành chính xã Suối Bàng

  Có 5 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 28,2%, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 3,30%, dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 9,92%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 2,75%, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 55,83%.

 • 30/03/2021

  Địa giới hành chính xã Song Khủa

  Có 5 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 31,05%, dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 0,07%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 4,56%, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 64,32%.

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập