Vân Hồ đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM
Lượt xem: 121

Qua rà soát, đánh giá sơ bộ về xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, hiện bình quân toàn huyện đạt 10,36 tiêu chí/xã. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, BCĐ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai kế hoạch, đôn đốc các xã tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2022 đã đề ra, trọng tâm là huy động các nguồn lực hỗ trợ các xã, bản trọng điểm về xây dựng nông thôn mới.

So với kết quả đánh giá đạt chuẩn năm 2021 theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020, Vân Hồ giảm 3,35 tiêu chí/xã, trong đó ngoài 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là Chiềng Khoa, Vân Hồ, Tô Múa, 11 xã còn lại đạt từ 7-10 tiêu chí. Đối với nội dung thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, bình quân toàn huyện huyện đạt 6 tiêu chí/xã, giảm 3 tiêu chí/xã so với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.  BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện đã chỉ đạo các thành viên, cơ quan, đơn vị chuyên môn tập trung rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí trên địa bàn toàn huyện; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn, thời gian, xác định rõ mốc hoàn thành cụ thể; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí tại các xã. Đối với các xã đang trong quá trình xây dựng NTM nâng cao chỉ đạo tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu đã đạt, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, mở mới các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Đặc biệt, UBND huyện cũng đã chỉ đạo UBND các xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP, thực hiện chu trình OCOP thường niên, rà soát lựa chọn sản phẩm đăng ký, đánh giá sản phẩm năm 2022; xây dựng Đề án “Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030”. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành nhân rộng các mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả trên địa bàn.

T/h: Thanh Tùng

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 5,733
  • Trong tuần: 21,897
  • Tất cả: 1,338,160
Đăng nhập