Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC, xây dựng chính quyền điện tử
Lượt xem: 253

Để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng thường xuyên các tiện ích của chính quyền điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của huyện và UBND các xã, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã đẩy mạnh tuyên truyền trên internet, thông qua các website, Fanpage, để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội..

Bên cạnh việc thông tin các nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tập trung hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện; triển khai, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ; các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính; cắt giảm tối đa giao dịch 3 trực tiếp, tăng cường xử lý trên môi trường mạng…từng bước nâng cao chỉ số CCHC, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số năng lực cạnh,…góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

Quá trình tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện và các cơ quan, đơn vị; phát sóng trong chuyên mục “Chính sách và Cuộc sống” trên hệ thống truyền thanh của huyện; Thông qua các buổi tập huấn, bồi dưỡng về CCHC; các cuộc họp giao ban, định kỳ; sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm… qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu và tìm hiểu thông tin.

T/h: Sa Vy

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập