Họp đánh giá công tác CCHC quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023
Lượt xem: 326

Ngày 21/3, Tổ công tác 156 về Cải cách hành chính huyện đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong quý I, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; công khai và thực hiện tiếp nhận đối với 328 thủ tục hành chính, trong đó có 296 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 32 thủ tục hành chính do Chi nhánh Điện lực Mộc Châu, Công an huyện, Chi cục thuế tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, giảm thời gian, chi phí cho tổ chức và công dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 4.042/4.470 hồ sơ, quá hạn 16 hồ sơ. 100% hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử. Tiếp tục duy trì triển khai 201 dịch vụ công trực tuyến, 115 Tổ chuyển đổi số cộng đồng để hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác 156 huyện, UBND các xã đã phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn đang gặp phải và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng ban chuyên môn, UBND các xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính; hoàn thiện, bổ sung, cập nhập quy trình mới liên quan đến số hóa; Rà soát lại toàn bộ trang thiết bị, hệ thống, đường truyền internet, nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ công tác CCHC; Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về cải cách hành chính, chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, công dân số.

T/h: Kiều Anh 

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập