Họp đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm
Lượt xem: 250

Ngày 24/6, đồng chí Vũ Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ Trưởng tổ công tác 156 huyện đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành 52 văn bản chỉ đạo về công tác CCHC; thành lập Đoàn kiểm tra thuộc Tổ công tác 156 kiểm tra CCHC và hoạt động công vụ tại 8/14 xã trên địa bàn; tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại 5 xã với trên 450 lượt người tham dự; 5 hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở tại 5 xã với 222 hòa giải viên tham dự; phát 2.000 tờ gấp pháp luật, 400 bộ tài liệu tới người dân; Duy trì chuyên mục Cải cách hành chính phát trên hệ thống phát thanh của TT Truyền thông-Văn hóa huyện với trên 20 tin, bài. Triển khai thực hiện 1.151 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao với 284 nhiệm vụ có thời hạn và 867 nhiệm vụ không thời hạn, đã hoàn thành 982 nhiệm vụ, còn lại đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo quy định. Tiếp nhận 291 thủ tục hành chính cấp huyện, trong đó trả kết quả với 273 thủ tục, 18 thủ tục chuyển Điện lực Mộc Châu giải quyết. Toàn huyện có 4/14 xã có bộ phận 1 cửa hiện đại, 10 xã đang triển khai. Đã giải quyết 1.007/1.117 hồ sơ TTHC của các tổ chức, cá nhân gửi đến, số còn lại đang trong quá trình giải quyết…Trong 6 tháng cuối năm, huyện sẽ tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; xây dựng 100% các xã có bộ phận 1 cửa hiện đại; đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, thủ tục hành chính, bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, tài chính công, góp phần xây dựng và phát triển chính quyền điện tử-chính quyền số…

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác đã tập trung thảo luận, đề nghị tiếp tục tập huấn, hướng dẫn bộ phận 1 cửa các xã sử dụng phần mềm TTHC; hướng dẫn người dân thực hiện số hóa các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường tuyên truyền tới người dân về CCHC, pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; đánh giá công chức tại bộ phận 1 cửa các xã và huyện…

 Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ Trưởng Tổ công tác 156 huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện hoàn thành quy trình TTHC của đơn vị mình trong thời gian sớm nhất; tiếp tục rà soát quản lý TTHC từ đó sớm phát hiện các thủ tục còn chậm trong giải quyết; tăng cường phối hợp với Bưu điện huyện chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách; thường xuyên kiểm tra, giám sát tại bộ phận 1 cửa huyện, xã, góp phần nâng cao chất lượng hành chính công. Riêng bộ phận tham mưu, giúp việc cho Tổ công tác cần chủ động tham mưu, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao chỉ số CCHC của huyện năm 2022.

T/h: Thanh Tùng

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập