Huyện Vân Hồ nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công
Lượt xem: 312

Xác định việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công là nhiệm vụ quan trọng. Năm 2021, Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của địa phương, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ngay từ đầu năm, huyện Vân Hồ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức và người dân, thực hiện nghiêm các quy định về công khai quy trình, giải quyết thủ tục hành chính gắn với cải cách thủ tục hành chính; quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tăng cường thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách, kịp thời niêm yết công khai các thủ tục hành chính cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại bảng niêm yết công khai của cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi cho Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của huyện đăng tải, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc tìm hiểu và tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính. Tuyên truyền và triển khai việc nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động và người dân với trên 35 văn bản điều hành. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ thường trực, tiếp công dân vào các ngày định kỳ trong tháng. Theo đó, năm 2021 UBND huyện đã thực hiện tiếp 41 lượt công dân với 33 vụ việc; Tiếp nhận và xử lý, giải quyết 110 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân; tổ chức 02 hội nghị đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ và các chương trình dự án đảm bảo hiệu quả, đúng thời hạn; không để xảy ra tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp; không gây phiền hà cho công dân, tổ chức khi đến giao dịch.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Bộ phận cấp Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện niêm yết công khai quy trình, thời gian tiếp nhận hồ sơ, mức thu phí. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, theo đó đã có 436 cá nhân thuộc diện kê khai, công khai bản kê khai đầy đủ theo quy định. Cùng với đó, huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ công, chú trọng các lĩnh vực giáo dục; y tế; nước sạch, vệ sinh môi trường, sử dụng, tiếp cận và trao đổi thông tin qua cổng thông tin điện tử của chính quyền các cấp và dịch vụ internet tại địa phương; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng cao; chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quan tâm thực hiện; an ninh, trật tự cơ bản được giữ vững. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; UBND các xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, cài đặt và sử dụng các phần mềm khai báo y tế trên điện thoại thông minh. Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, đến ngày 20/8/2021, toàn huyện đã quyên góp được 675.097.000 đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch.

 Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2022 huyện Vân Hồ đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước; tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đổi mới và giám sát bộ phận cung ứng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng cho hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời kiểm tra, đánh giá hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu góp phần xây dựng cơ quan hành chính Nhà nước đảm bảo trong sạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 

T/h: Minh Huệ 

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập