Huyện Vân Hồ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ CCHC những tháng cuối năm
Lượt xem: 248

Quý 3.2021, chất lượng giải quyết TTHC của huyện Vân Hồ được nâng cao rõ rệt. Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, bộ máy hành chính đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức có nhiều đổi mới; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính được triển khai một cách đồng bộ từng bước phấn đấu theo hướng “Chính quyền điện tử”.

Mặc dù tình hình dịch CoVid-19 có diễn biến phức tạp song UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra thực hiện công vụ công chức gắn với hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại 14 xã trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền Thông - Văn hóa thường xuyên cập nhật, phối hợp tổ chức tuyên truyền các văn bản chỉ đạo mới của các cấp, các ngành và suy trì chuyên mục Chính sách và Cuộc sống trên sóng truyền thanh của huyện. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp ở cơ sở; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng tại 02 xã Tô Múa, Suối Bàng. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiến hành rà soát quy trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, kịp thời niêm yết công khai các thủ tục hành chính cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và gửi Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện đăng tải để các tổ chức, công dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, UBND các xã đảm bảo hiệu quả không gây phiền hà cho người dân và tổ chức. Tiếp tục, rà soát đánh giá, kiện toàn các Ban Chỉ đạo và Tổ công tác trong chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện quy trình bổ nhiệm điều động, bổ nhiệm lại đối với 05 công chức lãnh đạo quản lý 1 số phòng chuyên môn trực  thuộc UBND huyện; cho đi liên hệ chuyển công tác đối với 01 công chức huyện 03 viên chức giáo dục; xây dựng thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm mới đối với 03 viên chức và bổ nhiệm lại đối với 01viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; điều động, bổ nhiệm 04 công chức lãnh đạo các phòng, ban; trình thực hiện quy trình đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với 02 hồ sơ, phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đối với 03 hồ sơ; chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND khối xã đối với 27 hồ sơ; phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND khối xã đối với 41 hồ sơ. Bên cạnh đó, huyện cũng ban hành Quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 của Chính phủ đối với 01 công chức huyện, 01 cán bộ, công chức xã, 09 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với 02 cán bộ, công chức xã. Tổng hợp trình xét nâng lương thường xuyên đối với 04 công chức huyện, 33 cán bộ, công chức cấp xã; trước thời hạn 6 tháng đối với 01 viên chức lãnh đạo quản lý sự nghiệp giáo dục; 01 cán bộ, công chức xã. Xem xét, đăng ký tham gia lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác cho 05 lãnh đạo, quản lý tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cấp phòng và cấp huyện; tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo và viên chức sự nghiệp khác đối với 110 thí sinh.

Để đảm bảo thu, chi hiệu quả, đúng luật trên cơ sở dự toán ngân sách đã phân bổ, UBND huyện quyết định thu hồi kinh phí giao tiết kiệm chi năm 2021 của các cơ quan, đơn vị dự toán và UBND các xã, bổ sung kinh phí dự phòng ngân sách huyện thực hiện phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn. Tăng cường thực hiện ký số văn bản trên môi trường mạng đối với UBND các xã đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong quý, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 1.049 hồ sơ; đã giải quyết 888 hồ sơ, đang xử lý 161 hồ sơ trong đó có 7 hồ sơ quá hạn, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai do nằm trong vùng quy hoạch cần phải xác minh, đối chiếu. Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã đã tiếp nhận và giải quyết xong 15.175 hồ sơ đảm bảo đúng hạn 100%.

Từ nay đến cuối năm, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tích cực tham gia ý kiến góp ý có chất lượng vào nội dung dự thảo văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh xin ý kiến trước khi ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường rà soát, cập nhật bổ sung, điều chỉnh quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Công bố công khai địa chỉ tiếp nhận giải quyết khiếu nại, lập hòm thư góp ý về giải quyết TTHC; cập nhật bổ sung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện trên Cổng thông tin điện tử huyện. Rà soát, kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; Ban Chỉ đạo, Ban quản lý, Ban Đại diện khi có sự thay đổi về nhân sự. Đổi mới quản lý, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Phối hợp mở các khóa bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, kiến thức về Quốc phòng - An ninh, lý luận chính trị, các lớp đại học tại huyện nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice, đồng thời sắp xếp bố trí, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; đăng ký sử dụng chứng tư số tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã theo kế hoạch, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, hướng tới xây dựng “Chính quyền điện tử”.

T/h: Lan Anh

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập