Huyện Vân Hồ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 280

    Để kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và đảm bảo về mặt thời gian, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Qua đó mở rộng, nâng cao chất lượng, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển KT-XH trên địa bàn.

    Dựa trên mức độ hài lòng của công dân, tổ chức, lấy đó làm thước đo về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, trong 6 tháng đầu năm bộ máy hành chính của huyện đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, tiến tới xây dựng Chính quyền điện tử. Tổ chức 14 buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản sửa đổi bổ sung theo quy định tại các địa bàn trọng điểm; rà soát quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai các thủ tục hành chính cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại trụ sở cơ quan, đơn vị, đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử của huyện nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân tìm hiểu và tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính. Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã...

    Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành công văn nhất trí cho đi liên hệ công tác đối với 01 công chức và 01 viên chức, Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại đối với 06 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; 01 công chức phòng ban trực thuộc UBND huyện, giao quyền trưởng phòng cho 02 công chức lãnh đạo; giao kiêm nhiệm chức danh Công chức xã cho 02 cán bộ; Quyết định nghỉ hưu trước tuổi đợt 1 năm 2021 theo Nghị định 108 của Chính phủ đối với 08 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; 01 công chức cấp xã. Tổng hợp trình xét nâng lương thường xuyên, trước thời hạn đối với 34 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cấp xã. Cử 5 công chức huyện, xã đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn Đại học và sau Đại học. Đăng ký cho 03 viêc chức tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Hệ thống máy chủ, đường truyền internet, máy vi tính … được đầu tư đồng bộ, đảm bảo thông tin thông suốt trên môi trường mạng. Khai thác có hiệu quả Cổng thông tin điện tử nhằm tạo lập môi trường giao tiếp điện tử thuận lợi, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Trong 6 tháng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 1.593/1.725 hồ sơ, đang xử lý 132 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 13.542/13.557 hồ sơ đảm bảo đúng hạn, đang xử lý 15 hồ sơ.

    Để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước cũng như mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; cải tiến hiệu quả và minh bạch hoạt động chính quyền; đảm bảo tính công bằng, chuẩn mực trong quản lý nhà nước, việc xây dựng chính quyền điện tử tại huyện Vân Hồ, trong nửa cuối của năm 2021, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiến hành rà soát, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện, xã ban hành, kịp thời phát hiện những sai sót để sửa đổi, hủy bỏ hoặc tạm dừng thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Phát huy hiệu quả phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice; Sắp xếp, bố trí trang thiết bị phục vụ quá trình giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách cải cách tiền lương, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; hướng tới một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

T/h: Minh Huệ 

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập