Năm 2021, xã Tân Xuân đã giải quyết trên 8.500 lượt thủ tục hành chính
Lượt xem: 289

Năm 2021, UBND xã Tân Xuân đã tăng cường triển khai các giải pháp CCHC, chỉ đạo, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, từng bước nâng cao chỉ số hài lòng của người dân vào sự điều hành, thực thi công vụ của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương.

Theo đó, UBNDđã rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với 105 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; niêm yết công khai hướng dẫn thu phí và lệ phí, thực hiện quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc, biểu mẫu và hồ sơ theo quy định; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND xã, cán bộ, công chức; quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực phẩm chất thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa. Trong năm, xã đã giải quyết được 8.594 lượt TTHC; ban hành 787 văn bản đúng thẩm quyền, thể thức và được lưu trữ theo quy định của pháp luật. Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện CCHC năm 2021 do Sở Nội Vụ tổ chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu,…

Năm 2022, Tân Xuân tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ có chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo công khai, minh bạch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; duy trì tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp, củng cố niềm tin trong nhân dân.

T/h: Minh Huệ 

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập