Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp
Lượt xem: 298

    Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, thời gian qua, huyện Vân Hồ đã bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn sát với tình hình thực tế tại địa phương.

    Sau 1 năm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vân Hồ lần thứ II về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp giai đoạn 2020 -2025, huyện Vân Hồ đã cài đặt và hướng dẫn thực hiện ký số văn bản trên môi trường mạng đối với lãnh đạo các cơ quan chuyện môn của huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính được triển khai một cách đồng bộ; chất lượng giải quyết TTHC không ngừng được nâng lên. Theo đó, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 2.506 hồ sơ, trong đó có 2.313 hồ sơ đã được giải quyết với 2.271 hồ sơ đúng hạn. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình, tiết kiệm thời gian, với thủ tục nhanh gọn. Tuy nhiên vẫn còn 1 số hồ sơ quá hạn, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai.

    Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, huyện đã tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức, lấy đó làm thước đo về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại vị trí việc làm đảm bảo đủ trình độ và năng lực thực thi công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính của huyện từng bước hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội tại địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự điều hành của chính quyền các cấp.

T/h: Kiều Anh 

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập