Tổ công tác 156 UBND huyện kiểm tra CCHC đợt 1 tại các xã vào ngày 19/4 tới đây
Lượt xem: 245

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn huyện, Tổ công tác 156 UBND huyện sẽ tiến hành kiểm tra công tác CCHC, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước đợt 1 bắt đầu từ ngày 19/4 tới đây.

Theo đó, Đoàn sẽ kiểm tra trực tiếp tại các xã Vân Hồ, Chiềng Khoa, Chiềng Yên, Chiềng Xuân, Tô Múa và Song Khủa, mỗi xã Tổ công tác làm việc không quá 1 ngày. Quá trình kiểm tra, UBND các xã có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra như việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị trong tháng 1.2022; xây dựng lịch tiếp công dân, quy chế tiếp công dân, quyết định
phân công tiếp công dân của UBND xã; ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; cập nhật, bổ sung, niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy
trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của UBND xã; quy chế quản lý sử dụng tài sản công; ... Bên cạnh đó, Đoàn cũng tiến hành kiểm tra kỹ năng xử lý văn bản trên hệ thống VNPT – Office của cán bộ, công chức, viên chức và xác minh các nội dung có liên quan nếu cần thiết.

Qua công tác kiểm tra sẽ góp phần chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phản ánh trung thực chất lượng, hiệu quả công việc, tiến độ triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; kịp thời chấn chỉnh, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo.

T/h: Lan Anh

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập