Vân Hồ chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân
Lượt xem: 261

Để kịp thời giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, thời gian qua huyện Vân Hồ đã quan tâm, triển khai có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC 1 cửa, 1 cửa liên thông, ứng dụng CNTT trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả, từng bước hình thành và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước.

Theo đó, huyện đã ưu tiên đầu tư nguồn lực thực hiện phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nhằm phục vụ việc phát triển kinh tế số, xã hội số, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Trang bị chứng thư số cho 46 tổ chức; cấp 457 tài khoản thư công vụ cho 411 cá nhân và 46 tổ chức. Duy trì và thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Hiện toàn huyện có 46 tổ chức khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 46 tổ chức đăng ký, sử dụng chứng thư số, 100% văn bản được trình, ký số, ban hành dưới dạng điện tử, 100% văn bản đi, đến được thực hiện trên môi trường mạng giữa các cơ quan, đơn vị trong huyện; 100% các đơn vị thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và được cấp mã định danh phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử...

UBND huyện cũng đã triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống phần mềm "một cửa điện tử”, "một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 172/198 dịch vụ ở các lĩnh vực, đạt 86,8%. Một trong những giải pháp nổi bật mà huyện triển khai thực hiện là Dự án hệ thống truyền hình hội nghị và dự án đường truyền số liệu chuyên dùng. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu; cơ sở hạ tầng viễn thông được xây dựng khá đồng bộ, mạng truyền dẫn được quang hóa đến 100% các xã; tỷ lệ bản, tiểu khu được phủ sóng thông tin di động và đường truyền Internet ở mức cao. UBND huyện đã được đầu tư trang bị 01 phòng họp trực tuyến cấp huyện, 14/14 phòng họp trực tuyến cấp xã đảm bảo các điều kiện liên thông 4 cấp từ cấp xã đến cấp trung ương, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí, thông tin nhanh, trung thực, chính xác. Chất lượng nguồn nhân lực CNTT từng bước được cải thiện; 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thành lập 14 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, 68 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp bản, tiểu khu. Qua đó trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, dịch vụ công trực tuyến; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội, chung tay cùng địa phương xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Để phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn, thời gian tới, huyện Vân Hồ tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn mục tiêu về chuyển đổi số với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từng bước đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của địa phương, tạo nền tảng vững chắc tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

T/h: Kiều Anh

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập