Bảo đảm an toàn thông tin mạng
Lượt xem: 149

An toàn thông tin mạng thực chất không phải là một vấn đề mới, nhưng quá trình bảo đảm an toàn thông tin mạng luôn là một công cuộc nỗ lực làm mới bởi công nghệ mỗi ngày một thay đổi. Ðạt được kết quả như gian đoạn trước đây là nhờ nỗ lực lớn của Việt Nam trong một chặng đường dài, thể hiện rõ qua quyết tâm chính trị lớn của Ðảng, Chính phủ đối với vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng; nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương triển khai bảo đảm an toàn thông tin. Thể hiện rõ vai trò của các cơ quan, đơn vị để Việt Nam có một hành lang pháp lý về an toàn, cơ bản đầy đủ. Một số số liệu thống kế sau đây nhằm khái quát hóa nỗ lực này tại bộ, ngành, địa phương trong thời gian vừa qua.

Zalo

Bên cạnh số liệu thống kê thì Báo cáo chuyên đề tuần 12 của Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số có một số điểm nhấn đáng chú ý

  • Tình hình sản xuất kinh doanh và phát triển trong lĩnh vực An toàn thông tin mạng tương đối ổn định và có sự tăng trưởng nhẹ dưới sự ảnh hưởng của đại dịch cũng như biến chuyển địa chính trị toàn cầu;
  • Đến tháng 02/2022, mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia đã đạt 220 thành viên;

  • Bài học bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin cơ quan nhà nước, lĩnh vực quan trọng nhìn từ cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina để Việt Nam luôn sẵn sàng cho chiến tranh trên không gian mạng.

Tác giả: Hồng Thuỷ, theo Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập