Chiến lược Quốc gia về kinh tế số và xã hội số
Lượt xem: 221

Cùng với Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số được ban hành đã hoàn thiện tầm nhìn chiến lược về chuyển đổi số theo 03 trụ cột tại Việt Nam.

📌 Phát triển kinh tế số giúp người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.

📌Phát triển xã hội số giúp người dân hạnh phúc hơn, tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn và rộng khắp.

Điểm cốt lõi, độc đáo, khác biệt của Việt Nam xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số là việc đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam và triển khai theo công thức Nhỏ-Nhanh-Gần, Cơ động.

https://storage-vnportal.vnpt.vn/sla-ubnd/sitefolders/ubndtp/2022/thang-04/19.04/chien-luoc...jpg

Để đón đọc cụ thể, báo cáo chi tiết có thể tải về từ đường dẫn dưới đây

https://drive.google.com/file/d/11G5Jl4kfsw3WTEMSzo6fJIfa4dGE2Ujn/view?usp=sharing

Tác giả: Hồng Thuỷ, tổng hợp theo Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập