Phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam
Lượt xem: 417

Các sàn giao dịch TMĐT lớn hiện nay chỉ chú trọng phát triển thị trường ở thành phố lớn mà chậm mở rộng kinh doanh ra các địa phương khác, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, càng làm gia tăng khoảng cách phát triển giữa khu vực thành thị và nông thôn. Bởi vậy, các vùng nông thôn còn rất nhiều dư địa để phát triển TMĐT. Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã sớm coi phát triển TMĐT tại khu vực nông thôn là một phương tiện quan trọng để chuyển đổi phương thức phát triển nông nghiệp và đạt được các mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo.

Trong 04 sàn giao dịch TMĐT lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, có đến 03 sàn giao dịch TMĐT nước ngoài. Việc thị trường TMĐT Việt Nam bị chi phối bởi các nền tảng nước ngoài dẫn đến khả năng xuất hiện các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, nguy cơ về tăng tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu thách thức đối với hàng hoá Việt Nam và nguy cơ dịch vụ bưu chính trong nước bị thay thế bởi nước ngoài.

Việc phát triển các sàn giao dịch TMĐT Việt Nam và các doanh nghiệp logistics TMĐT Việt Nam mạnh, đủ sức cạnh tranh bình đẳng trên thị trường là hết sức cấp thiết để hạn chế tình trạng doanh nghiệp nước ngoài chi phối, giúp giảm các nguy cơ về an toàn, an ninh mạng, cũng như tạo cơ hội cho hàng hoá Việt Nam cạnh tranh bình đẳng trên thị trường TMĐT. Trong bối cảnh hiện nay, giải pháp khả thi để thực hiện được định hướng này là gắn kết chặt chẽ việc phát triển TMĐT, kinh tế số nông thôn với phát triển các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam và các sàn giao dịch TMĐT của các doanh nghiệp này.

Trong chuyên đề tuần này, báo cáo nhìn nhận từ thực trạng tổng quan phát triển TMĐT trên thế giới với điển hình là chính sách phát triển TMĐT nội địa Trung Quốc để từ đó đánh giá sự phát triển của Việt Nam trong định hướng phát triển TMĐT, kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

 

Tác giả: Hồng Thuỷ, theo Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập