Tổ chức, bộ máy về chuyển đổi số
Lượt xem: 158

Ở Việt Nam, với quyết tâm lấy chuyển đổi số là phương thức, mô hình phát triển trong giai đoạn mới, định hướng chuyển đổi số đã được đưa vào các văn bản chiến lược cao nhất của Đảng, chính quyền các cấp; bộ máy thực thi về chuyển đổi số đang được củng cố, hình thành từ Trung ương đến địa phương và bắt đầu phát huy hiệu quả. Một số số liệu thống kế sau đây nhằm khái quát hóa quá trình tổ chức, bộ máy về chuyển đổi số tại bộ, ngành, địa phương.

Zalo

 

 

Zalo

 

Bên cạnh số liệu thống kê thì Báo cáo chuyên đề tuần 11 của Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số có một số điểm nhấn đáng chú ý:

  • 15 bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch CĐS giai đoạn 2021-2025; 46 tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về CĐS; 55 UBND tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch CĐS giai đoạn 2021-2025
  • Sự chuyển dịch từ Đơn vị chuyên trách về CNTT để tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị sang Đơn vị chuyên trách về CĐS để chủ trì, điều phối, dẫn dắt chuyển đổi số toàn ngành. Sự thay đổi tổ chức, bộ máy của Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái.
  • Quyết tâm CĐS của Nhật Bản (Digital Transformation Agency) và Singapore (GovTech) thông qua việc tổ chức, bộ máy cơ quan đầu não về chuyển đổi số quốc gia với sự quan tâm trực tiếp của TTgCP.
Tác giả: Hồng Thuỷ -Tổng hợp theo Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập