Vân Hồ tập huấn về chuyển đổi số năm 2023
Lượt xem: 265

Ngày 24/7, UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số năm 2023 cho lãnh đạo, công chức các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến quy trình giải quyết thủ tục hành chính; công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, phổ biến các nội dung tổng thể chương trình chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số tỉnh Sơn La đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chủ trương, các định hướng, nhiệm vụ thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025; hướng dẫn thực hiện một số văn bản của các bộ, ngành, trung ương, của tỉnh liên quan đến triển khai thực hiện các chương trình, dự án về chuyển đổi số như Nghị định số 73 ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư 03 ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đồng thời hướng dẫn kỹ năng sử dụng Một cửa điện tử; Dịch vụ công trực tuyến; Thư điện tử công vụ. Được biết, trong 7 tháng, toàn huyện có 4.312/11.189 hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4; việc sử dụng chữ ký số trong hệ thống quản lý văn bản điều hành cấp huyện đạt 98,85%, cấp xã đạt 99,25%; duy trì có hiệu quả các Tổ chuyển đổi số cộng đồng các bản trên địa bàn;...

Thông qua tập huấn, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho lãnh đạo, công chức các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến quy trình giải quyết thủ tục hành chính; công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến cơ sở về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả hệ thống thông tin dùng chung, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

T/h: Kiều Anh 

1 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập