HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ TRUNG ƯƠNG SỐ 05 NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY
Lượt xem: 239

Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Lường Văn Huân- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết, kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện chỉ thị Trung ương số 05 ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quy định số 124, ngày 02/2/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định số 66 ngày 06/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; hướng dẫn 36 ngày 3/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; quy định số 01 ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định 02 ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ.

Qua 2 năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tác động không nhỏ và tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nề nếp, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, nhận thức và hành động; 100% cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đưa nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch và đăng ký các việc làm theo một cách cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả tích cực. Các vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên vầ nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra.

Tại hội nghị, huyện Vân Hồ đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Lường Văn Huân yêu cầu các đại biểu cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong qua trình học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai Chỉ thị trong thời gian vừa qua, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất đẩy mạnh triển khai có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp này Ban thường vụ huyện ủy, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

 T/h: Nguyễn Vân

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập