Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (16/5/19)
Lượt xem: 223

Qua 3 năm qua triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động không nhỏ và tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, CCVC, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân. Đưa nội dung chuyên đề học tập hàng năm vào sinh hoạt Chi bộ, cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Việc xây dựng kế hoạch và đăng ký những việc làm theo được thực hiện một cách cụ thể, sát với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan đơn vị, địa phương gắn với chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp - công vụ tại từng đơn vị, đến nay 24/29 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành việc niêm yết chuẩn mực đạo đức; 48/48 đơn vị trường học trong toàn huyện đã đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào chương trình giảng dạy hiệu quả và 100% các lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ đã có chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, theo đó đã tổ chức 67 cuộc tuyên truyền, 197 tin, bài, mở 36 chuyên mục, 327 pa nô, băng xon, khẩu hiệu tuyên truyền trong toàn huyện; tổ chức thành công Hội thi “Cán  bộ, đảng viên huyện Vân Hồ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. Để tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV huyện ủy đã xác định và đăng ký 2 nội dung đột phá: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế và đẩy mạnh tuyên truyền giải phóng mặt bằng các dự án. Từ đó, đã có trên 534 ha đất ở và đất nông nghiệp được nhân dân tự nguyện hiến cho các dự án, công trình đầu tư công của huyện. Lĩnh vực kinh tế có nhiều khởi sắc với các mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM cũng có nhiều kết quả đáng mừng, dự kiến hết năm 2019 sẽ có 1 xã về đích NTM; công tác y tế - giáo dục tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững…

          Để Cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao, nhiều đại biểu dự Hội nghị đã tham luận nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi ma túy và các tệ nạn xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ sở trong việc chăm lo, ổn định đời sống nhân dân; phát huy sức sáng tạo nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng trong học tập đời sống…

          Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 23 tập thể, 32 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 11 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

T/h: Thanh Tùng

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập