Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy
Lượt xem: 104

Ngày 24/10, đồng chí Lường Thị Hiền, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu 14 xã trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan sai; luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Chỉ thị số 17 ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cấp tỉnh đã triển khai Kết luận số 62 ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 729 ngày 06/9/2023 của BTV tỉnh ủy ban hành Quy chế bảo vệ Bí mật Nhà nước trong các cơ quan, tổ chức đảng và đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La; Kết luận số 82 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Kết luận số 93 ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kế hoạch của BTV Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 150 ngày 13/02/2023 của BTV Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Lường Thị Hiền đề nghị các Chi, Đảng bộ cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong thực tiễn; kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kiểm điểm cuối năm đảm bảo sát, đúng với quy định và nhiệm vụ được giao trên tinh thần tự phê bình và phê bình, giúp nhau cùng tiến bộ. Đối với các Công ty nông, lâm nghiệp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

T/h: Thanh Tùng

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 257
  • Trong tuần: 8,155
  • Tất cả: 1,717,263
Đăng nhập