CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
13360/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 22/12/2023
Ngày kết thúc: 25/12/2023
Lượt xem:8
22875/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 31/10/2023
Ngày kết thúc: 05/11/2023
Lượt xem:8
32783/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 26/10/2023
Ngày kết thúc: 30/10/2023
Lượt xem:10
436/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 07/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:154
5147/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 02/02/2023
Ngày kết thúc: 27/02/2023
Lượt xem:36
6114/TNMT
Ngày bắt đầu: 24/11/2022
Ngày kết thúc: 25/11/2022
Lượt xem:47
7113/TNMT
Ngày bắt đầu: 23/11/2022
Ngày kết thúc: 24/11/2022
Lượt xem:44
8112/TNMT
Ngày bắt đầu: 22/11/2022
Ngày kết thúc: 23/11/2022
Lượt xem:51
92162/TB-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:123
102218/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 22/09/2021
Ngày kết thúc: 29/09/2021
Lượt xem:69
12