TTHU làm việc với UBND huyện, BCĐ các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 432

Ngày 13/3, đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện và BCĐ các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo TTHU về kết quả thực hiện Chương trình MTQG quý I cho thấy, năm 2023 huyện Vân Hồ được giao 153 tỷ 066 triệu đồng vốn các Chương trình MTQG. Đến nay, quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án và giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do các Bộ, ngành của Trung ương, tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể chi tiết; chưa có sự thống nhất về cách hiểu và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương tại các địa phương; định mức hỗ trợ của từng dự án, từng đối tượng thụ hưởng tham gia dự án chưa rõ ràng; việc thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gặp nhiều vướng mắc; 1 số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị, UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện tập trung các nguồn lực triển khai các dự án theo kế hoạch vốn được phân bổ; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vướng mắc theo quy định của pháp luật đối với từng dự án, tiểu dự án. Lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ các xã hoàn thiện cơ sở hạ tầng; thực hiện có hiệu quả các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị gắn với xây dựng Nông thôn mới, đề ra giải pháp phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Tiếp tục duy trì 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015 -  2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và đưa 02 xã Song Khủa, Xuân Nha về đích nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025.

T/h: Kiều Anh

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập