VHồ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 78

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, huyện Vân Hồ phấn đấu đến năm 2030, tổng diện tích gieo trồng rau toàn huyện đạt khoảng 3.000ha, sản lượng ước đạt trên 35.999 tấn, đáp ứng nhu cầu của các Nhà máy chế biến trên địa bàn, đồng thời nâng cao giá trị trên 1ha đất canh tác, tăng thu nhập cho người dân.

Theo đó, nhóm rau chủ lực gồm các loại rau lấy lá, lấy quả, củ,…với diện tích khoảng 2.775ha, sản lượng ước đạt 34.761 tấn, phân bổ ở tất cả các vùng trên địa bàn huyện; nhóm rau gia vị hàng năm như mùi, rau húng, tía tô, ớt cay, gừng, sả...với diện tích khoảng 225ha, sản lượng ước đạt 1.238 tấn. Phấn đấu đến năm 2030, diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến trên toàn huyện ước đạt 520ha, sản lượng ước đạt trên 5.460 tấn trở lên. Để thực hiện kế hoạch đề ra, huyện đã xác định quy mô vùng sản xuất rau an toàn, tập trung trong phương án Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan khác. Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp định hướng quy mô vùng trồng rau, ưu tiên tại các vùng tập trung; thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất rau, xây dựng mã số vùng trồng đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm… bảo đảm truy xuất nguồn gốc; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn trong sản xuất rau. Nghiên cứu dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm; chế tạo, tiếp nhận hoặc mua bản quyền công nghệ mới trong sơ, chế biến, bảo quản rau. Thúc đẩy chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc trong sản xuất rau an toàn,...

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình xây dựng thương hiệu sản phẩm rau an toàn, gắn với mã số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý; đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm và đưa lên các sàn thương mại điện tử; đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, triển lãm, quảng bá để người tiêu dùng có đủ thông tin và tin dùng sản phẩm rau của huyện…Quan tâm triển khai có hiệu quả các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất rau an toàn; tăng cường quản lý, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư đầu vào phục vụ sản xuất, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất rau theo hướng xã hội hóa, chủ yếu là vốn của doanh nghiệp và người dân, từng bước xây dựng thương hiệu, sản phẩm rau Vân Hồ trên thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu.

T/h: Minh Huệ 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập