Họp Ban tổ chức diễn tập ƯPCR&TKCN huyện năm 2024
Lượt xem: 47

Chiều ngày 8/4, đồng chí Nguyễn Hợp Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức diễn tập huyện đã chủ trì cuộc họp thống nhất các nội dung chuẩn bị diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Vân Hồ năm 2024.

Theo Kế hoạch, Cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Vân Hồ năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 19/4  với quy mô tiến hành ở 2 cấp, cấp huyện và cấp xã. Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, giai đoạn 2 là thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiến cứu nạn. Khu vực diễn tập phần cơ chế của huyện diễn ra Hội trường nhà bát giác huyện Vân Hồ. Khu vực diễn tập phần cơ chế của xã Vân Hồ sẽ diễn ra tại Hội trường UBND xã Vân Hồ. Khu vực diễn tập phần thực hành tại Bản Co Lóng, xã Lóng Luông với tổng lực lượng tham gia dự kiến trên 700 người.

Tính đến thời điểm hiện tại huyện Vân Hồ đã thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc cho cuộc diễn tập; phân công các thành viên phụ trách các lĩnh vực phục vụ cho cuộc diễn tập, xây dựng nội dung văn bản các văn kiện cho luyện tập, diễn tập; huy động lực lượng tham gia diễn tập; đảm bảo tốt về kinh phí; xây dựng băng zôn, pa nô khẩu hiệu tuyên truyền, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và thao trường cho diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiến cứu nạn năm 2024.

Phát biểu và kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC diễn tập, yêu cầu các thành viên trong ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác phối hợp, rà soát, bổ sung nội dung hệ thống văn bản, văn kiện sát với thực tế; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và thao trường cho diễn tập; xây dựng Kế hoạch đảm bảo về ANTT, ATGT trước, trong và sau cuộc diễn tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập bảo đảm cho cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Vân Hồ năm 2024 diễn ra theo kế hoạch và đạt kết quả tốt nhất.

T/h: Minh Huệ

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập