DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI (Theo quy định tại Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin)
Lượt xem: 221

 

                                                        DANH MỤC THÔNG TIN

TT

Nội dung thông tin

Đường dẫn

1

Thông tin giới thiệu

Chi tiết

2

Tin tức, sự kiện

Chi tiết

3

Thủ tục hành chính

Chi tiết

4

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

Chi tiết

5

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chi tiết

6

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Chi tiết

7

Văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết

8

Dự án, hạng mục đầu thư, đấu thầu, mua sắm công

Chi tiết

9

Dịch vụ công trực tuyến

Chi tiết

10

Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân

Chi tiết

11

Chuyển đổi số

Chi tiết

12

Danh bạ điện tử các cơ quan

Chi tiết

13

Công khai Kết luận Thanh tra

Chi tiết

14

Danh sách người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Vân Hồ

Chi tiết

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập