Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 196

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 22/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; Quyết định số 02/QĐ-HĐPH ngày 14/4/2023 của Hội đồng PHPBGDPL huyện về Phê duyệt kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên ngành Tư pháp - Công an - Hội Nông dân huyện - Nội vụ - Thanh tra - Tài nguyên và Môi trường - Nông nghiệp - Lao động - Kinh tế và Hạ tầng trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023.

Từ ngày 05/7/2023 đến hết ngày 20/7/2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã chỉ đạo cơ quan liên ngành phối hợp tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quy định về các hành vi phạm và mức xử phạt trong lĩnh vực đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, hành lang giao thôngtại 05 xã (Chiềng Khoa, Vân Hồ, Lóng Luông, Chiềng Yên, Tô Múa), thu hút hơn 380 lượt người nghe, cấp phát hơn 600 bộ tài liệu, tờ gấp tuyên truyền.

Tải về

Phòng Tư pháp huyện Vân Hồ

 
1 2 3 4 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 302
  • Trong tuần: 8,200
  • Tất cả: 1,717,308
Đăng nhập