Vân Hồ coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biên GDPL
Lượt xem: 201

Thực hiện Chỉ thị số 32 ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, huyện Vân Hồ đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phù hợp từng vùng, từng đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

Cùng với tổ chức các hội nghị tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp tại các xã, bản trên địa bàn, Hội đồng phổ biến, GDPL huyện cũng tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý; biên soạn tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường; cập nhật, bổ sung vào tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và các xã; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát huy vai trò, tính hiệu quả của đội ngũ hoà giải viên cơ sở; xây dựng các tin, bài phóng sự, duy trì chuyên mục Chính sách và Cuộc sống; Cải cách hành chính phát trên sóng truyền thanh của huyện Bên cạnh đó, nhiều nội dung tuyên truyền còn được lồng ghép trong các hội nghị, họp dân, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể,…Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự an toàn giao thông; trật tự xây dựng; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật như: Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ Luật Hình sự năm 2015; Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015; Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật Thi hành án hình sự 2019; Luật Phòng, chống ma túy 2021; Luật n ngưỡng, tôn giáo năm 2018; Luật Hôn nhân và gia đình; quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi tổ chức tảo hôn, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; bạo lực gia đình; bình đẳng giới; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các quy định của pháp luật liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, đoàn viên, hội viên, thanh niên, phụ nữ, trẻ em,…

Song song với đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp và tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”; “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”. Theo đó, trong 2 năm 2020, 2021, trên địa bàn huyện đã triển khai được 482 cuộc tuyên truyền với hơn 57.000 lượt người nghe, phát hơn 50.000 bộ tài liệu, tờ gấp pháp luật…Duy trì 02 chuyên mục Chính sách và Cuộc sống; Quốc phòng An ninh phát trên sóng truyền thanh của huyện với nhiều nội dung, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách mới có hiệu lực. Để đảm bảo thời lượng, khung giờ phát sóng và nội dung tuyên truyền, năm 2022, Trung tâm TTVH huyện đã chuyển đổi Chuyên mục Chính sách và Cuộc sống thành Chuyên mục Cải cách hành chính; lồng ghép mục Quốc phòng An ninh vào CTTT thứ 6 hàng tuần. Các Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; cải cách hành chính; phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ quyền trẻ em; củng cố hệ thống chính trị, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn; phát triển du lịch; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2020-2025; phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng được triển khai, tuyên truyền 1 cách có hiệu quả… Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cơ sở thông qua các tổ hòa giải ở cơ sở, câu lạc bộ, tổ chức có sự tham gia của phụ nữ để giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ...

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy giáo dục công dân được kiện toàn, đảm bảo đủ về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng. Hiện nay, huyện Vân Hồ có 27 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 131 tuyên truyền viên pháp luật. Tuy thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, bán chuyên trách nhưng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện đều phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên cập nhật kiến thức, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật”; “tiếp cận thông tin” trên Cổng thông tin điện tử huyện với lượt tiếp cận và tương tác ngày càng cao.

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư; Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, quan tâm xây dựng các mô hình điểm, hiệu quả, các cá nhân tiêu biểu nhằm phát huy tinh thần tự giác, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của người dân kết hợp với đối thoại, giải đáp của cơ quan nhà nước. Gắn PBGDPL với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách toàn diện. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tuyên truyền, giáo dục và có lòng nhiệt tình, say mê với công việc, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tính kế thừa. Thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật, các văn bản quy định mới, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần nâng cao chất lượng, nội dung các buổi tuyên truyền; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong nhân dân, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chung tay xây dựng huyện Vân Hồ phát triển nhanh, xanh và bền vững.

T/h: Kiều Anh 
1 2 3 4 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 313
  • Trong tuần: 8,211
  • Tất cả: 1,717,319
Đăng nhập