Vân Hồ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Lượt xem: 219

Năm 2022, toàn huyện đã tổ chức được 267 cuộc tuyên truyền, phổ biến GDPL, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, cấp huyện đã tổ chức được 147 cuộc tuyên truyền với 16.124 lượt người tham dự, cấp xã 120 cuộc với 8.331 lượt người nghe; phát hơn 10.000 bộ tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, hộ tịch, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chuẩn tiếp cận pháp luật và một số văn bản pháp luật mới ban hành. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cuộc họp, hội nghị, họp dân. Bên cạnh đó, đã tổ chức được 11 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở tại 09 xã với 472 hòa giải viên tham gia, phát hơn 2.400 tờ gấp pháp luật về hòa giải, hơn 500 bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ, đã hòa giải thành công 68/68 vụ việc. Hoàn thiện hồ sơ chấm điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Phấn đấu đạt và duy trì 12/14 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đa dạng hóa công tác truyên truyền phổ biến GDPL; tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với cải cách tư pháp; kiện toàn, củng cố lực lượng và hoạt động hòa giải tại cơ sở, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; đưa chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

T/h: Kiều Anh

1 2 3 4 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 705
  • Trong tuần: 4,567
  • Tất cả: 1,713,675
Đăng nhập