Họp BCĐ Đại hội Đại biểu DTTS huyện Vân Hồ lần thứ III, năm 2024
Lượt xem: 33

Chiều ngày 1/4, đồng chí Vũ Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vân Hồ năm 2024.

Cuộc họp đã thông qua Dự thảo Quyết định thành lập Tiểu ban giúp việc Đại hội và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ Đại hội, Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vân Hồ lần thứ III, năm 2024. Với chủ để chung là “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vân Hồ sẽ được tổ chức trong 01 ngày và hoàn thành trước ngày 10/6/2024 với  số lượng đại biểu chính thức không quá 150 đại biểu

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến vào nội dung kịch bản chi tiết chương trình Đại hội, công tác lựa chọn Đại biểu, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, tiến độ triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội…

Phát biểu Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên BCĐ tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại cuộc họp để tổng hợp, hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình ban hành. Đồng thời tiếp tục phối hợp với Phòng Dân tộc huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vân Hồ lần thứ III năm 2024 thành công tốt đẹp.

T/h: Minh Huệ

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập