Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 82

Thực hiện Chương trình số 19-CTr/HU ngày 14/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, Chương trình số 22-CTr/HU ngày 10/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy năm 2023; Chương trình số 08-CTr/UBKTHU ngày 15/12/2022 của Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; với phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát mở rộng”, tập trung về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm; đồng thời tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát với Ủy ban Kiểm tra huyện ủy 5 huyện (Mộc Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp, Mai Sơn, Mường La).

Năm 2023, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp huyện Vân Hồ đã tập trung tham mưu cho cấp ủy quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp tổ chức 03 lớp cho 200 cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở. Tiến hành 54 cuộc kiểm tra đối với 54 tổ chức đảng và 32 đảng viên; 51 cuộc giám sát đối với 51 tổ chức đảng và 45 đảng viên; kiểm soát kế khai tài sản thu nhập với 12 cán bộ đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Qua kiểm tra, giám sát kết luận các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát, bên cạnh đó còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; thi hành kỷ luật 27 đảng viên vi phạm.

 Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã chủ động nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, trao đổi, thông tin các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đồng thời kiểm tra, hướng dẫn các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024./.

T/h: Cơ quan UBKT Huyện ủy

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập