Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới khóa II năm 2023
Lượt xem: 192

Ngày 24/7, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới khóa II năm 2023. Dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đào Minh Sơn, Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Khuất Trường Sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 Tham gia lớp bồi dưỡng có 70 học viên là đảng viên mới thuộc các Chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển KT- XH của Đảng; phát triển giáo dục & đào tạo, Khoa học &Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, đảm bảo ổn định chính trị, TTATXH; Chủ động tích cực hội nhập Quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghiên cứu, tham quan thực tế một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

 Thông qua lớp bồi dưỡng, sẽ giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đây cũng là điều kiện cần và đủ để xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên mới.

Dự kiến, lớp bồi dưỡng sẽ bế giảng vào ngày 02/8 tới đây.

T/h: Minh Huệ

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 341
  • Trong tuần: 8,239
  • Tất cả: 1,717,347
Đăng nhập