Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2023
Lượt xem: 187

Ngày 7/8, Trung tâm Chính trị phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2023. Dự Khai giảng có đồng chí Nguyễn Hồng Thành, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, đồng chí Triệu Đức Minh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Khuất Trường Sinh, PGĐ Trung tâm Chính trị huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 60 học viên là cán bộ, hội viên Hội Nông dân 14 xã trên địa bàn. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề về một số vấn đề, lý luận thực tiễn của CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam – tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác Nông dân Việt Nam ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các học viên nắm vững kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam, nhất là ở cấp cơ sở… Qua đó, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết và xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong giai đoạn hiện nay.

Dự kiến, lớp bồi dưỡng sẽ bế giảng vào ngày 10/8 tới đây.

T/h: Minh Huệ

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 310
  • Trong tuần: 8,208
  • Tất cả: 1,717,316
Đăng nhập