Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội khuyến học ở cơ sở năm 2023
Lượt xem: 112

Ngày 9/10, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội Khuyến học huyện khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Khuyến học cơ sở năm 2023.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa Xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học các cấp; Một số vấn đề khuyến học, khuyến tài trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, các học viên còn được triển khai và hướng dẫn các văn bản của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về thực hiện các Đề án, chương trình của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác đánh giá, xếp loại đơn vị học tập, cộng đồng học tập cấp xã.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học ở cơ sở nắm chắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghiệp vụ cơ bản về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từ đó vận dụng hoạt động thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 09 - 13/10.

T/h: Kiều Anh 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 124
  • Hôm nay: 180
  • Trong tuần: 8,078
  • Tất cả: 1,717,186
Đăng nhập