Khai giảng lớp bồi dưỡng Sơ cấp LLCT năm 2024
Lượt xem: 60

Ngày 04.4, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp LLCT năm 2024. Dự khai giảng có đồng chí Giàng A Ký, Ủy viên BTV, Trưởng BTG huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện.

          Trong thời gian học tập, 70 học viên đến từ các Chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 18 chuyên đề chính khóa và 1 chuyên đề về lịch sử Đảng bộ huyện. Qua đó, trang bị cho học viên những tri thức khoa học lý luận, quan điểm về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các nội dung cơ bản về Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội Khoa học; lịch sử, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề về QPAN, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH… Đồng thời, các học viên sẽ được cung cấp những thông tin, thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện sau 10 năm xây dựng và phát triển.

Thông qua chương trình đào tạo, không chỉ củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên, mà còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Dự kiến, lớp sơ cấp LLCT sẽ bế giảng vào cuối tháng 5.2024.

T/h: Trần Trung

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập