Tổng kết lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khoá I, năm 2023
Lượt xem: 238

Ngày 24/3, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức tổng kết lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khoá I, năm 2023. Đến dự có đồng chí Giàng A Ký, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Khuất Trường Sinh, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Qua 5 ngày nghiên cứu và học tập các nội dung chuyên đề về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản. Từ đó củng cố niềm tin vững chắc vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phương pháp công tác khoa học, kỹ năng hoạt động thực tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Kết thúc lớp học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, trong đó có trên 81% học viên đạt loại khá, giỏi.  

T/h: Mạnh Kiên

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 316
  • Trong tuần: 8,214
  • Tất cả: 1,717,322
Đăng nhập