CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11013/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 23/04/2024
Ngày kết thúc: 08/05/2024
Lượt xem:4
23360/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 22/12/2023
Ngày kết thúc: 25/12/2023
Lượt xem:14
32875/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 31/10/2023
Ngày kết thúc: 05/11/2023
Lượt xem:13
42783/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 26/10/2023
Ngày kết thúc: 30/10/2023
Lượt xem:15
536/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 07/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:160
6147/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 02/02/2023
Ngày kết thúc: 27/02/2023
Lượt xem:41
7114/TNMT
Ngày bắt đầu: 24/11/2022
Ngày kết thúc: 25/11/2022
Lượt xem:55
8113/TNMT
Ngày bắt đầu: 23/11/2022
Ngày kết thúc: 24/11/2022
Lượt xem:50
9112/TNMT
Ngày bắt đầu: 22/11/2022
Ngày kết thúc: 23/11/2022
Lượt xem:58
102162/TB-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:129
12