CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
12162/TB-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:60
22218/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 22/09/2021
Ngày kết thúc: 29/09/2021
Lượt xem:20
3879/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 29/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:30
4804/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 20/04/2021
Ngày kết thúc: 07/05/2021
Lượt xem:46
53231/TB-UBND
Ngày bắt đầu: 04/11/2020
Ngày kết thúc: 04/12/2020
Lượt xem:64
62187/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 30/07/2020
Ngày kết thúc: 30/09/2020
Lượt xem:72
72614/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 13/09/2019
Ngày kết thúc: 30/09/2019
Lượt xem:612