CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
13360/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 22/12/2023
Ngày kết thúc: 25/12/2023
Lượt xem:
22875/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 31/10/2023
Ngày kết thúc: 05/11/2023
Lượt xem:
32783/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 26/10/2023
Ngày kết thúc: 30/10/2023
Lượt xem:
436/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 07/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:
5147/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 02/02/2023
Ngày kết thúc: 27/02/2023
Lượt xem:
6114/TNMT
Ngày bắt đầu: 24/11/2022
Ngày kết thúc: 25/11/2022
Lượt xem:
7113/TNMT
Ngày bắt đầu: 23/11/2022
Ngày kết thúc: 24/11/2022
Lượt xem:
8112/TNMT
Ngày bắt đầu: 22/11/2022
Ngày kết thúc: 23/11/2022
Lượt xem:
92162/TB-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:
102218/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 22/09/2021
Ngày kết thúc: 29/09/2021
Lượt xem:
11879/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 29/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:
12804/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 20/04/2021
Ngày kết thúc: 07/05/2021
Lượt xem:
133231/TB-UBND
Ngày bắt đầu: 04/11/2020
Ngày kết thúc: 04/12/2020
Lượt xem:
142187/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 30/07/2020
Ngày kết thúc: 30/09/2020
Lượt xem:
152614/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 13/09/2019
Ngày kết thúc: 30/09/2019
Lượt xem: