Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chiềng Yên

 

 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

NGUYỄN NGỌC CƯỜNG

- Sinh ngày: 10/4/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận:Cao cấp

- Số điện thoại: 0976.605.345

 

Phó BTTT Đảng ủy – CT HĐND

TRIỆU VĂN HỒNG

- Sinh ngày: 07/04/1981

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: ĐH

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0971 875 811

   Phó chủ tịch HĐND

ĐẶNG HỒNG QUANG

 - Sinh ngày: 24/4/1984

 - Dân tộc: Dao

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 - Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: ……………………..

Chủ tịch UBND

HÀ VĂN PHÚC

- Sinh ngày: 05/7/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0356 596 279

 

 

Phó chủ tịch UBND

ĐỖ MINH THANH

- Sinh ngày: 06/08/1966

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0328 252 314

Phó chủ tịch UBND

HÀ TRỌNG YẾU

- Sinh ngày: 01/10/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0368556368

 

 

Chủ tịch MTTQ

ĐẶNG HỒNG QUANG

- Sinh ngày: 24/4/1984

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: ……………………..

Chỉ huy trưởng Quân sự

ĐINH VĂN QUY

- Sinh ngày: 26/05/1964

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0379 365 919

 

 

Trưởng công an

BÙI NGỌC HOẠCH

- Sinh ngày: 4/5/1976

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: ……………………..

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

BÀN THẾ ANH

- Sinh ngày: 14/5/1989

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0973 080 228

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

LÝ THANH BÌNH

- Sinh ngày: 19/9/1964

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0329 549 836

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

VÌ THỊ TIÊN

- Sinh ngày: 11/08/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0395885379

Công chức Địa chính - Xây dựng

MÙI VĂN HẢI

- Sinh ngày: 03/03/1986

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0397 557 305

Công chức Địa chính - Xây dựng

MÙA A HIẾN

- Sinh ngày: 10/10/1985

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0385 606 041

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

TRÁNG A SẾNH

- Sinh ngày: 15/05/1989

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0915 605 508

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

MÙI VĂN THÚC

- Sinh ngày: 11/4/1991

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0344 617 603

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

BÀN VĂN HÓA

- Sinh ngày: 25/11/1987

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0366 541 926

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

BÀN THỊ KIỀU

- Sinh ngày: 02/12/1984

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: ……………………..

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

VÌ THANH LÂM

- Sinh ngày: 22/11/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: ……………………..

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

HÀ VĂN HỢP

- Sinh ngày: 20/03/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0353 120 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

BÙI ĐỨC HẠNH

- Sinh ngày: 20/06/1966

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0917 268 018

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập