Đảng ủy - HĐND - UBND xã Mường Men

 

 

Bí thư Đảng ủy – CT HĐND

LÒ HỒNG THAO

- Sinh ngày: 09/02/1972

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0354.296.583

 

Phó bí thư TT Đảng ủy

LÒ VĂN CHẤN

- Sinh ngày: 12/6/1974

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: ĐH

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0385.022.717

   

 Phó chủ tịch HĐND

HÀ VĂN TUYẾN

- Sinh ngày: 07/5/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0392.174.106

Chủ tịch UBND

VÌ VĂN TRIỀN

- Sinh ngày: 19/10/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0379.588.886

Phó chủ tịch UBND

VÌ VĂN HOÀN

- Sinh ngày: 23/3/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0988144080

   

Phó chủ tịch UBND

MÙI VĂN HIỀN

- Sinh ngày: 27/7/1985

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0367.555.992

 

 

Chủ tịch MTTQ

VÌ VĂN THƯỞNG

- Sinh ngày: 02/9/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0967.724.252

Chỉ huy trưởng Quân sự

HÀ VĂN KHƯƠNG

- Sinh ngày: 03/12/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0366.277.693

 

 

Trưởng công an

KHỔNG HOÀNG ANH

- Sinh ngày: 19/7/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Học viện cảnh sát

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0978074999

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

MÙI THỊ QUYÊN

- Sinh ngày: 27/01/1992

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0332.575.229

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

THÀO THỊ CU

- Sinh ngày: 21/01/1994

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0975.196.175

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

LÒ VĂN VĨNH

- Sinh ngày: 06/06/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0335.577.983

Công chức Địa chính - Xây dựng

TRẦN NGỌC THÀNH

- Sinh ngày: 21/11/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0366.090.626

Công chức Địa chính - Xây dựng

LÒ VĂN HIỆU

- Sinh ngày: 15/11/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0353.245.341

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

MÙI VĂN HIỀN

- Sinh ngày: 27/7/1985

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0367.555.992

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

VÌ VĂN HỘI

- Sinh ngày: 20/3/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0369.776.900

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

VÌ VĂN ĐOÀN

- Sinh ngày: 19/05/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0969.738.181

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

LÒ THỊ CHẤN

- Sinh ngày: 12/6/1974

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0385.022.717

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

HOÀNG THỊ NGUYỆT

- Sinh ngày: 04/07/1979

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0357.230.979

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

HÀ VĂN YÊNG

- Sinh ngày: 11/01/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0333.074.888

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

LÒ VĂN MẠNH

- Sinh ngày: ………………….

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0986. 203. 768

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập