Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lóng Luông

 

 

Bí thư Đảng ủy - CT HĐND

TẾNH A CHÌA

- Sinh ngày: 05/11/1979

- Dân tộc: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0946608937

 

 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

SỒNG A CANG

- Sinh ngày: 19/04/1980

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0395.928.779

 

Phó chủ tịch HĐND

MÙA A SY

- Sinh ngày: 08/11/1982

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0397119451

Chủ tịch UBND

GIÀNG A DÊ

- Sinh ngày: 18/10/1981

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0338183396

 

 

Phó chủ tịch UBND

GIÁNG A GIA

- Sinh ngày: 20/11/1966

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0368616906

Phó chủ tịch UBND

GIÀNG A PHƯ

- Sinh ngày: 13/05/1973

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0359771283

 

 

Chủ tịch MTTQ

MÙA A SƠN

- Sinh ngày: 23/7/1983

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0915.482.583 - 0965.263.667

Chỉ huy trưởng Quân sự

.............

- Sinh ngày:

- Dân tộc:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:

 

 

Trưởng công an

SỒNG A BỀ

- Sinh ngày: 19/06/1989

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: ……………………..

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

MÙA A XÔ

- Sinh ngày: 12/08/1991

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0366 653 222

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

MÙI VĂN HỌC

- Sinh ngày: 09/4/1990

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0392241695

 

 

Công chức Văn phòng - Đảng ủy

 

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

MÙA A DI

- Sinh ngày: 04/09/1967

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0393840768

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

GIÀNG A SÚA

- Sinh ngày: 06/7/1985

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0354304285

Công chức Địa chính - Xây dựng

SỒNG A RIA

- Sinh ngày: 15/4/1984

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0964155448

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

LƯỜNG THỊ ÁNH NGUYỆT

- Sinh ngày: 15/12/1990

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cap đẳng

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0346060913

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

TẾNH A CHÀ

- Sinh ngày: 05/10/1975

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0349932999

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

MÙA A TÀNH

- Sinh ngày: 17/07/1975

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0392994152

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

GIÀNG THỊ GANH

- Sinh ngày: 16/01/1974

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0397888237

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

GIÀNG A XANH

- Sinh ngày: 01/8/1965

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0838939926

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

SỒNG A SẾNH

- Sinh ngày: 16/9/1992

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0368817708

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

……………………..

- Sinh ngày: ………………….

- Dân tộc: ……………

- Trình độ chuyên môn: ……………..

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: ……………………..

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập