Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 03/HD-HĐGDQPAN
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Lê Phú
Tài liệu đính kèm hd-03-thuc-hien-cong-tac-qpan-2023-02032023102408.pdf