Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chiềng Xuân

 

 

Bí thư Đảng ủy

HÀ TIẾN ĐẠT

- Sinh ngày: 25/12/1963

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0915777319

 

 

Phó bí thư TT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

LÒ VĂN LẬP

- Sinh ngày: 05/9/1979

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0985.118.170

 

Phó chủ tịch HĐND

PHÀNG A PÁO

- Sinh ngày: 10/10/1976

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0348.200.056

Chủ tịch UBND

MÙI VĂN THỊNH

- Sinh ngày: 03/01/1986

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0974.943.659

 

 

Phó chủ tịch UBND

LÒ VĂN TƯ

- Sinh ngày: 30/09/1965

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0346.385.812

Phó chủ tịch UBND

HÀ THỊ TUYẾN

- Sinh ngày: 02/6/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0985.688.380

 

 

Chủ tịch MTTQ

PHÀNG A NÙ

- Sinh ngày: 16/10/1972

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0335.290.710

Chỉ huy trưởng Quân sự

LÒ VĂN LINH

- Sinh ngày: 28/07/1986

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0364.303.397

 

 

Trưởng công an

TRIỆU MINH HẢI

- Sinh ngày: 14/7/1974

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0989173279

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

NGUYỄN VĂN LONG

- Sinh ngày: 21/11/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0345.555.298

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

PHÀNG A MĂNG

- Sinh ngày: 11/10/1988

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0364.427.626

 

 

Công chức Văn phòng - Đảng ủy

LÒ THỊ VIỆT

- Sinh ngày: 27/10/1994

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0963.669.609

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

LÒ THỊ MẾN

- Sinh ngày: 10/09/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0984.874.686

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

GIÀNG THỊ THÁI

- Sinh ngày: 05/05/1990

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0384.121.802

Công chức Địa chính - Xây dựng

ĐINH CÔNG THI

- Sinh ngày: 18/7/1988

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0978.894.288

Công chức Địa chính - Xây dựng

PHÀNG A CHÂU

- Sinh ngày: 20/8/1986

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0395.333.615

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

HÀ THỊ DIỄN

- Sinh ngày: 12/10/1986

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0978.428.186

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

MÙI VĂN PHẤN

- Sinh ngày: 18/5/1991

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0969.737.415

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

PHÀNG A SÊNH

- Sinh ngày: 12/06/1985

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0865.482.900

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

VÌ THỊ LINH

- Sinh ngày: 06/11/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0345.552.445

 

Chủ tịch Hội nông dân

ĐOÀN MẠNH CHIẾN

- Sinh ngày: 06/12/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0972.659.166

 

 

 

 

 

 

 

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

PHÀNG A TỦA

- Sinh ngày: 08/11/1988

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0967.752.138

 

Chủ tịch Hội CCB

LÊ HÔNG PHƯƠNG

- Sinh ngày: 08/04/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0989.908.028

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập