Đảng ủy - HĐND - UBND xã Song Khủa

 

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

VÌ VĂN SON

- Sinh ngày: 05/12/1969

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0366229974

 

 

Phó bí thư Đảng ủy

NGẦN VĂN HOÀN

- Sinh ngày: 11/10/1970

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0346091407

 

Phó chủ tịch HĐND

ĐINH THỊ LINH

- Sinh ngày: 02/07/1980

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0366906826

Chủ tịch UBND

VÌ VĂN LUYẾN

- Sinh ngày: 08/8/1970

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0836567126

 

 

Phó chủ tịch UBND

ĐINH VĂN LÀNH

- Sinh ngày: 27/05/1967

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0376701500

Phó chủ tịch UBND

MÙI VĂN HOÀNG

- Sinh ngày: 08/09/1982

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0388386902

 

 

Chủ tịch MTTQ

VÌ VĂN HÂN

- Sinh ngày: 01/06/1966

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0336739899

Chỉ huy trưởng Quân sự

ĐINH VĂN ĐÌNH

- Sinh ngày: 13/01/1985

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0964841372

 

 

Trưởng công an

LÝ VĂN MINH

- Sinh ngày: 15/08/1982

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0986473633

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

ĐINH VĂN NAM

- Sinh ngày: 29/10/1989

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0329492598

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

VÌ VĂN THUYẾN

- Sinh ngày: 26/03/1984

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0358532776

Công chức Văn phòng - Thống kê

ĐINH VĂN THỦY

- Sinh ngày: 15/10/1989

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0378663556

 

 

Công chức Văn phòng - Đảng ủy

ĐINH VĂN DŨNG

- Sinh ngày: 16/06/1982

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0364990323

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

VÌ THỊ THAO

- Sinh ngày: 22/04/1989

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0379818373

Công chức Địa chính - Xây dựng

HÀ VĂN TIỆP

- Sinh ngày: 25/9/1992

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0366100774

Công chức Địa chính - Xây dựng

ĐINH CÔNG CƯỜNG

- Sinh ngày: 05/9/1987

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0348858488

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

VÌ THỊ HÀ

- Sinh ngày: 10/10/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0336889938

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

ĐINH VĂN TOAN

- Sinh ngày: 27/05/1988

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0989805384

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

NGẦN VĂN PHÚ

- Sinh ngày: 06/06/1966

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0362481693

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

ĐINH THỊ XIÊM

- Sinh ngày: 08/3/1966

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0915370278

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

ĐINH VĂN THANH

- Sinh ngày: 10/10/1980

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0388320445

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

NGẦN VĂN DIỆP

- Sinh ngày: 04/08/1990

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0397650703

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

ĐINH VĂN TÁM

- Sinh ngày: 08/08/1982

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0393755668

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập