Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chiềng Khoa

 

 

Bí thư Đảng ủy

ĐINH CÔNG THÔNG

- Sinh ngày: 25/9/1983

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học (Nông lâm kết hợp)

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0979.000.559 – 0848.401.111

 

 

Phó BTTT Đảng ủy - CT HĐND

HOÀNG HIẾU THÂN

- Sinh ngày: 17/01/1974

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0378.517.779

 

Phó chủ tịch HĐND

VÌ THỊ THU HẰNG

- Sinh ngày: 10/10/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0971.172.181

Chủ tịch UBND

VÌ VĂN HUY

- Sinh ngày: 14/10/1978

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0385.600.888

 

 

Phó chủ tịch UBND

ĐINH VĂN HOẠT

- Sinh ngày: 05/03/1981

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0969.805.699

Phó chủ tịch UBND

HÀ VĂN ÚNG

- Sinh ngày: 14/06/1973

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0966.110.707

 

 

Chủ tịch MTTQ

ĐINH THỊ THỨC

- Sinh ngày: 16/11/1985

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0967234931

Chỉ huy trưởng Quân sự

HÀ VĂN THÁI

- Sinh ngày: 09/02/1989

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 373084021

 

 

Trưởng công an

ĐẶNG THANH LÝ

- Sinh ngày: 23/3/1988

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Điều tra chinh sát

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0355500599

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

VÌ VĂN ĐÔNG

- Sinh ngày: 10/08/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0344045455

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

VÌ VĂN THÁY

- Sinh ngày: 29/04/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0968.667.486

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

LÒ THỊ TƯƠI

- Sinh ngày: 06/04/1992

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0389.198.089

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

LÝ VĂN NGỌ

- Sinh ngày: 12/02/1990

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0886.318159

Bí thư Đoàn TNCSHCM

VÌ VĂN KHOAN

- Sinh ngày: 06/02/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

HÀ VĂN TIỆN

- Sinh ngày: 01/01/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0982.083.922

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

HÀ VĂN CHI

- Sinh ngày: 27/08/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 01232043013

 

 

Công chức Tài chính - Kế toán

VŨ THỊ TUYẾT

- Sinh ngày: 16/9/1992

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:

 

 

Công chức Tài chính - Kế toán

LÒ VĂN HIỆU

- Sinh ngày: 15/11/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0353.245.341

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

HÀ VĂN HIỆU

- Sinh ngày: 28/02/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại:

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

HÀ THỊ DUYÊN

- Sinh ngày: 20/04/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:

 

Chủ tịch Hội CCB

…………….

- Sinh ngày:

- Dân tộc:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:

   Công chức Văn hóa - Xã hội

Ngần Văn Minh

- Sinh ngày: 02/5/1990

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Đang học Trung cấp

- Số điện thoại: 0979047382

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập