Đảng ủy - HĐND - UBND xã Suối Bàng

 

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

MÙI VĂN MẾU

- Sinh ngày: 17/05/1965

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0832.578.959

 

 

Phó bí thư TT Đảng ủy

MÙI VĂN HUẤN

- Sinh ngày: 14/6/1982

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0948.182.699

 

Phó chủ tịch HĐND

ĐINH VĂN HOÀNG

- Sinh ngày: 11/7/1983

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0916.571.523

Chủ tịch UBND

LÒ CẦM HOÀNG

- Sinh ngày: 01/7/1963

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0346.994.920

 

 

Phó chủ tịch UBND

MÙI VĂN MÂN

- Sinh ngày: 14/08/1984

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0916.249.607

Phó chủ tịch UBND

HOÀNG VĂN KHUN

- Sinh ngày: 10/6/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0388.320.899

 

 

Chủ tịch MTTQ

MÙI THỊ HUYỀN

- Sinh ngày: 17/04/1986

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: ……………………..

Chỉ huy trưởng Quân sự

……………………..

- Sinh ngày: ………………….

- Dân tộc: ……………

- Trình độ chuyên môn: ……………..

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: ……………………..

 

 

Trưởng công an

TRIỆU VĂN THIÊN

- Sinh ngày: 12/7/1985

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0941844666

 

 

Công chức Văn phòng - Đảng ủy

MÙI THỊ THỤC

- Sinh ngày: 23/11/1981

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0353.198.838

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

ĐINH THỊ YẾN

- Sinh ngày: 18/4/1986

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0916.258.047

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

MÙI VĂN MUỘN

- Sinh ngày: 05/09/1979

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0916.572.478

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

ĐINH THỊ TRƯNG

- Sinh ngày: 03/01/1983

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0946.558.621

Công chức Địa chính - Xây dựng

CẦM THỊ THƯƠNG

- Sinh ngày: 10/11/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0814.544.491

Công chức Địa chính - Xây dựng

HÀ THỊ THANH

- Sinh ngày: 17/04/1979

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0916280834

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

HÀ VĂN BÓNG

- Sinh ngày: 25/8/1980

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0984.242.097

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

ĐINH VĂN ĐỨC

- Sinh ngày: 16/06/1984

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0915.349.007

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

ĐINH THÚY VÌ

- Sinh ngày: 09/11/1974

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0377.054.700

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

MÙI VĂN ỨC

- Sinh ngày: 05/04/1988

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0344.727.962

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

MÙI THỊ CẢM

- Sinh ngày: 28/9/1990

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0975.836.675

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

MÙI VĂN QUANG

- Sinh ngày: 28/11/1980

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 09169.518.013

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập