Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 6)
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 6)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-02-nq-dtc-trung-han-21-25-dieu-chinh-dot-6_08.3.pdf
nq-02-hd-bieu.pdf