Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-03-nq-dtc-2023-dot-1_07.3-ban-hanh.pdf
nq-03-hd-bieu.pdf