Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 8)
Số ký hiệu văn bản 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 8)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-14-nq-dtc-trung-han-21-25-dieu-chinh-dot-8.pdf
14-bieu-nq-dieu-chinh-dtc-21-25-dot-8-17.5.xlsx