Nghị quyết Về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040
Số ký hiệu văn bản 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2023
Ngày hiệu lực 29/06/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-16-nghi-quyet-cua-ubnd-huyen-vp-tg.pdf