KH Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 230/KH-UBND
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung KH Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-14.9-kh-nham-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-ddci-nam-2023.pdf