KH Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 255/KH-UBND
Ngày ban hành 24/10/2023
Ngày hiệu lực 24/10/2023
Trích yếu nội dung KH Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-kh-to-chuc-ngay-phap-luat-nam-2023-cgbs.pdf